24 maja 2022

ArtaTTak

Blog Lifestyle

Jak sprawnie przeprowadzić rozwód?

Według statystyk w dużych miastach, takich jak Szczecin rozpada się co drugie małżeństwo. Jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia sąd stwierdza koniec małżeństwa. Rozwód to często skomplikowany proces wymagający znajomości przepisów prawa. Adwokat specjalizujący się w tego typu sprawach pomoże dopełnić wszelkich formalności.

Jak przygotować się do rozwodu?

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, czy chcemy rozwodu z orzeczeniem o winie, czy też bez. Jeśli zdecydujemy się na rozwód Szczecin ze stwierdzoną winą współmałżonka to sąd będzie oczekiwał przedstawienia wiarygodnych dowodów. Warto również określić swoje oczekiwania finansowe, związane z podziałem majątku. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów może stanowić problem, dlatego warto udać się do kancelarii prawniczej. Adwokat może w naszym imieniu sporządzić pozew rozwodowy i złożyć go w sądzie. Będzie też reprezentował nasze interesy na każdej rozprawie. Jeśli ostatnim miejscem zamieszkania małżonków był np. Szczecin to pozew składa się do sądu okręgowego właściwego dla tego miasta. Warunkiem jest, że przynajmniej jedna ze stron musi nadal mieszkać w tym okręgu.

W jakich przypadkach możemy nie otrzymać rozwodu?

W przytoczonym przykładzie sąd okręgowy właściwy dla miasta Szczecin orzeka rozwód kiedy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, tzn. kiedy nie ma już żadnych więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych. Rozwód nie nastąpi, jeśli miałoby na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Każda sytuacja rodzinna rozpatrywana jest indywidualnie. Jeśli jeden z małżonków jest nieuleczalnie chory, rozwód może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Gdy pozew składa osoba winna za rozkład pożycia małżeńskiego to druga strona może nie udzielić zgody.

Sąd dopuszcza również sytuację, gdy po złożeniu pozwu obie strony zdecydują, że jednak chcą pozostać w małżeństwie. W takim przypadku można złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Po upływie roku od zawieszenia, sąd umarza postępowanie.

 

You may have missed