9 sierpnia 2022

ArtaTTak

Blog Lifestyle

Czym jest serwer w chmurze?

Gwarancja zasobów oraz skalowalność

Serwer w chmurze, czyli wirtualny serwer, który działa w obliczeniowej chmurze działa w oparciu o znacznie inną technologię. Na wydajność firmowej infrastruktury nie wpływa w żaden sposób działalność pozostałych klientów jeśli chodzi o dostawców chmury. Serwer w chmurze posiada również inną cechę, której na pewno nie ma w przypadku serwerów dedykowanych czy też w przypadku serwerów VPS. O jaką cechę chodzi? Chodzi o nic innego jak o skalowalność. Jest to skalowalność na możliwie najwyższym poziomie. W momencie w zasadzie dowolnym firma może znacznie zwiększyć moc instalacji zamówionej czy też powiększyć dyskową przestrzeń. Wszystko to jest możliwe w zasadzie w przeciągu kilku dosłownie minut.

Oszczędność zasobów

Równie istotną, kolejną cechą serwera w chmurze jest fakt płacenia tylko i wyłącznie za te zasoby, których firma realnie naprawdę zużyła. Oznacza to nic innego jak to, że gdy biznes nasz nie pracuje na przykład w wieczornych porach, to na pewno za nią nie płacimy. W przypadku technologii innych takich jak na przykład dedykowany serwer nie jest absolutnie istotne czy infrastruktura wykorzystywana jest czy też zupełnie nie. Zawsze przecież płacimy za sztywną stawkę.

Czy coś jeszcze?

Na uwadze należy również mieć, że w zależności od konkretnego dostawcy, usługa serwera wirtualnego w chmurze https://vmgen.pl/ nosi naprawdę różną nazwę. Zarządzanie instancjami takimi odbywa się poprzez naprawdę bardzo wygodny administracyjny panel. Jest on bardzo intuicyjny i na pewno nie wymaga wiedzy dodatkowej.