17 września 2021

ArtaTTak

Blog Lifestyle

Przedszkole Językowe

Przedszkole językowe może być niezwykłym rozwiązaniem dla każdego malucha. Możliwość nauki języka już od najmłodszych lat może przyczynić się do tego, że dziecko będzie znacznie szybciej uczyło się nowych słów i zwrotów. W placówkach takich znaleźć można wyłącznie wykwalifikowany personel, który posiada wykształcenie niezbędne do nauczania języka obcego. Najczęściej ma także ogromne doświadczenie, które pozwala na dobór metod dostosowany do wieku i możliwości maluchów.

Jakie zajęcia odbywają się w przedszkolu językowym?

Przedszkole językowe oferuje zajęcia, które odbywają się w językach obcych. W zależności od placówki może to być język angielski, hiszpański czy francuski. Stały kontakt z językiem obcym pozwala na osłuchanie się maluchom z jego brzmieniem oraz stopniowym przyswajaniem coraz większej ilości słów. W ten sposób dzieci uczą się wyrażania swoich uczuć i emocji w obcym języku, co jest niezwykle ważne. Poznaje słownictwo, które pozwoli mu nazywać przedmioty oraz sytuacje, z którymi ma styczność w życiu codziennym.

Przedszkole językowe może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnego przedszkola. Podobnie jak i w pozostałych placówkach, tak i tu odbywają się zajęcia dydaktyczne, zajęcia rozwijające poszczególne kompetencje oraz zabawy na świeżym powietrzu. Dzieci mają możliwość aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach o różnym charakterze: plastycznym, muzycznym, sportowym czy przyrodniczym. Dzieci uczestniczą także w licznych wycieczkach, projektach oraz wyjściach do takich miejsc jak kino lub teatr. Są to doskonałe sytuacje, które uczą maluchy funkcjonowania w życiu społecznym.

You may have missed