1 grudnia 2021

ArtaTTak

Blog Lifestyle

NAJLEPSZY PROGRAM DLA KONSTRUKTORA – JAK WYBRAĆ?

W tworzeniu projektów budowlanych i architektonicznych opartych na konstrukcjach niezwykle ważną kwestią jest dążenie do ciągłej automatyzacji i optymalizacji przebiegu realizacji. Dzięki temu specjaliści są w stanie tworzyć bardzo zaawansowane i w pełni profesjonalne projekty w krótkim czasie, zyskując dzięki temu przestrzeń na działania kreatywne, a także na tworzenie większej ilości projektów, które będą zwracały inwestycje.

Do tworzenia zaawansowanych projektów konieczne są odpowiednie narzędzia i oprogramowe. Scia Engineer to program, który charakteryzuje się przede wszystkim ogromnym doświadczeniem jego producentów. Długofalowa, bliska współpraca z biurami projektowymi pozwoliła na wypracowanie narzędzia, które w pełni odpowiada na praktyczne potrzeby osób, które wykorzystują oprogramowanie w codziennej pracy. Autorzy projektu postawili na rozwiązanie, które sprawdzi się na całym świecie, wydając oprogramowanie w kilkunastu wersjach językowych. Ciągła obserwacja rynku nie tylko polskiego, ale także międzynarodowego sprawia, że oprogramowanie sprawdzi się doskonale przy realizacji projektów na światowym poziomie. Scia Engineer odpowiada wszystkim niezbędnym normom, co gwarantuje użytkownikom pewność, że ich projekty przejdą do realizacji.

Duża wydajność, optymalizacja kosztów oraz dążenie do pełnej automatyzacji procesu realizacji to najważniejsze cechy, jakie powinny być efektem użytkowania odpowiedniego programu. Przykładem holistycznego narzędzia, spełniającego m.in. zasady zbrojenia elementów żelbetowych jest SCIA Engineer. Program do obliczeń i analizy konstrukcji powinien pozwalać na automatyzację poszczególnych zadań. Bogata biblioteka elementów 3D sprawia, że pewne powtarzalne czynności można wykonać dużo szybciej i mniejszym nakładem pracy, a także kosztów. Aktualnie wszystkie skomplikowane procesy takie jak zbrojenia elementów żelbetowych, a także wszystkie operacje wykonywane na konstrukcjach, dzięki rozwojowi technologii można wykonywać dużo szybciej i skuteczniej. Zabieg ten ma ogromne przełożenie na wzrost efektywności, a tym samym jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym na większe zyski z projektów.

Oprogramowanie powinno również cechować się dużą precyzją w wykonywaniu projektów, ponieważ dla projektantów ważne jest to, aby mogli wykonać swój projekt w pełnej spójności z wizją, koncepcją i obliczeniami, które powstały w fazie konceptualnej.